ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Νίκων ιερομόναχος Ρώσος

Νίκων ιερομόναχος Καρουλιώτης ο Ρώσος (1874-1963)
Νίκων ιερομόναχος Καρουλιώτης ο Ρώσος (1874-1963)