ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Νίκων ιερομόναχος Ρώσος

Νίκων ιερομόναχος Καρουλιώτης ο Ρώσος (1874-1963)
Νίκων ιερομόναχος Καρουλιώτης ο Ρώσος (1874-1963)