ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ιερώνυμος ηγούμενος μονής Σιμωνόπετρας

Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος (1871-1957), ηγούμενος
της μονής Σιμωνόπετρας, με τους Ιωασαφαίους
ζωγράφους των Καρεών
(Φωτογραφία: Αλή Σαμή, δεκαετία 1920)