ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Ευθύμιος δικαίος σκήτης Βογορόδιτσα

Ευθύμιος μοναχός, δικαίος της σκήτης Βογορόδιτσα (1902-)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1983)