ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Ευθύμιος δικαίος σκήτης Βογορόδιτσα

Ευθύμιος μοναχός, δικαίος της σκήτης Βογορόδιτσα (1902-)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1983)