ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1934-35)

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1934-35)
Πρωτεπιστάτης μοναχός Ιάκωβος Διονυσιάτης
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)