ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Δανιηλαίοι ζωγράφοι των Κατουνακίων

Γερόντιος μοναχός Κατουνακιώτης, Δανιηλαίος (1891-1973)
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς)