ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Αμβρόσιος ιερομόναχος Λάζαρης

Αμβρόσιος ιερομόναχος Λάζαρης (1912-2006)
Αμβρόσιος ιερομόναχος Λάζαρης (1912-2006), με συμμοναστή
και δύο σερδάρηδες, στο Άγιον Όρος (τρίτος από αριστερά)
Αμβρόσιος ιερομόναχος Λάζαρης (1912-2006)
με τον ιερομόναχο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη (1906-1991)
Αμβρόσιος ιερομόναχος Λάζαρης (1912-2006)
Αμβρόσιος ιερομόναχος Λάζαρης (1912-2006)