ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Βασίλειος ιερομόναχος Καρεώτης

Βασίλειος ιερομόναχος Καρεώτης, Ιωασαφαίος (1889-1965)
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)
Βασίλειος ιερομόναχος Καρεώτης, Ιωασαφαίος (1889-1965)
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)