ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Πρωτεπιστάτης μοναχός Ευστράτιος Διονυσιάτης

Πρωτεπιστάτης μοναχός Ευστράτιος Διονυσιάτης (1969-70) 
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς)