ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης

Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Δημοσίευση: 1902)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Φωτογραφία: 1910)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Φωτογραφία: δεκαετία 1930)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Δημοσίευση: 1938)