ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης

Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Δημοσίευση: 1902)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Φωτογραφία: 1910)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Φωτογραφία: δεκαετία 1930)
Γεράσιμος ιερομόναχος Σμυρνάκης (1862-1935)
(Δημοσίευση: 1938)