ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1935-36))

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1935-36)
Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Μάξιμος Λαυριώτης