ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Μοναχοί της μονής Δοχειαρίου

Μοναχοί της μονής Δοχειαρίου
(Φωτογραφία: Stéphane Passet, 1913
Δημοσίευση: εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, Αθήνα 1997)