ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ερμόλαος μοναχός Λαυριώτης

Ερμόλαος μοναχός Λαυριώτης (1873-1960)
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)