ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

1) Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938), 2) μοναχός Κασσιανός (Κορεπάνοφ), 3) ιεροδιάκονος Σωφρόνιος (Σαχάροφ), 4) μοναχός Βασίλειος (Κριβοσέιν),
5) φοιτητής Ρωμανός Στρίζκοφ
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, Σεπτέμβριος 1933)
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938)
με τον μαθητή του ιεροδιάκονο Σωφρόνιο (Σαχάροφ)
(Φωτογραφία: εργαστήριο μονής Αγίου Παντελεήμονος, Σεπτέμβριος 1933)
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938)
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938)

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938) με συνασκητές του στο Παλαιό Ρωσικό
(πρώτος αριστερά από τους καθήμενους)
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938)
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938)
(Φωτογραφία: 1937)