ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Παύλος μοναχός Λαυριώτης

Παύλος μοναχός Λαυριώτης, ο ιατρός (1885-1980)
(Φωτογραφία: Άγγελος Σεραϊδάρης, 1935)