ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ευθύμιος δικαίος σκήτης Βογορόδιτσα

Ευθύμιος δικαίος σκήτης Βογορόδιτσα (1902-)
(Φωτογραφία: Walter Mathis)