ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Άγιος Σάββας της Καλύμνου (1862-1948)

Άγιος Σάββας της Καλύμνου (1862-1948)
Άγιος Σάββας της Καλύμνου (1862-1948)
(Φωτογραφία: Γεθσημανή Κουλιά)
Άγιος Σάββας της Καλύμνου (1862-1948)
με τη μοναχή Κασσιανή