ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Πρωτεπιστάτης Χαράλαμπος μοναχός Διονυσιάτης

Πρωτεπιστάτης Χαράλαμπος μοναχός Διονυσιάτης (1904-05)
(Φωτογραφία: Βασίλειος Χρηστόπουλος)