ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Mελέτιος μοναχός Καρεώτης


Mελέτιος μοναχός Καρεώτης (1907-2000)
(Φωτογραφία: Rene Gothoni, 1985)
Mελέτιος μοναχός Καρεώτης (1907-2000)
(Φωτογραφία: Rene Gothoni, 1985)
Mελέτιος μοναχός Καρεώτης (1907-2000)
(Φωτογραφία: Αντώνιος Βασιλειάδης, 1985)