ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ακάκιος μοναχός Παχωμαίος

Ακάκιος μοναχός Παχωμαίος (1921-)
(Φωτογραφία: Δημήτρης Χαρισιάδης, Μάϊος 1947)