ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Ακάκιος μοναχός Παχωμαίος

Ακάκιος μοναχός Παχωμαίος (1921-)
(Φωτογραφία: Δημήτρης Χαρισιάδης, Μάϊος 1947)