ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Κοδράτος ηγούμενος μονής Καρακάλλου

Αρχιμανδρίτης Κοδράτος, ηγούμενος
της μονής Καρακάλλου (1859-1940)