ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Γρηγόριος ηγούμενος μονής Ζωγράφου

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1896)
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1896)
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1896) 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Δημοσίευση: 1905) 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ηγούμενος της μονής Ζωγράφου και
αρχιμανδρίτης Ανδρέας (1903), ηγούμενος της μονής
Αγίου Παντελεήμονος