ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Ιλαρίων αρχιμανδρίτης Ρολόγης

Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Ρολόγης (1861-1915),
Ιβηρίτης, ηγούμενος της μονής Ζδανίου Σερβίων Κοζάνης