ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Γρηγόριος μοναχός Διονυσιάτης

Γρηγόριος μοναχός Διονυσιάτης (1890-1966)
(Φωτογραφία: Άγγελος Σεραϊδάρης, 1935)