ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Αθανάσιος μοναχός Λαυριώτης

Αθανάσιος μοναχός Λαυριώτης, ο ιατρός (1867-1940)
(Φωτογραφία: Άγγελος Σεραϊδάρης, 1935)