ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1933-34)

Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους Άθω (1933-34)
Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Δοσίθεος Χιλανδαρινός
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)