ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Αλέξανδρος μοναχός Λαυριώτης

Αλέξανδρος μοναχός Λαυριώτης (1905-1976),
αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητας
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)