ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Αλέξανδρος μοναχός Λαυριώτης

Αλέξανδρος μοναχός Λαυριώτης (1905-1976),
αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητας
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)