ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Αθανάσιος προηγούμενος Ιβηρίτης

Αθανάσιος προηγούμενος Ιβηρίτης (1885-1973)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Αθανάσιος προηγούμενος Ιβηρίτης (1885-1973) 
Αθανάσιος προηγούμενος Ιβηρίτης (1885-1973) 
Αθανάσιος προηγούμενος Ιβηρίτης (1885-1973)