ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθω, 1935

Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθω, 1935
Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Μάξιμος Λαυριώτης