ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Κωνσταντίνος Λαυριώτης

Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Κωνσταντίνος Λαυριώτης (1975-76)