ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Kαρεών

Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Kαρεών
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς)
Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Kαρεών
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς)
Ιωασαφαίοι ζωγράφοι των Kαρεών
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς)