ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Νικάνωρ προηγούμενος Χιλανδαρινός

Νικάνωρ προηγούμενος Χιλανδαρινός (1903-1990)
(Φωτογραφία: Σπύρος Λουλακάκης, 1955)
Νικάνωρ προηγούμενος Χιλανδαρινός (1903-1990)
(Φωτογραφία: Σπύρος Λουλακάκης, 1955)
Νικάνωρ προηγούμενος Χιλανδαρινός (1903-1990)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Νικάνωρ προηγούμενος Χιλανδαρινός (1903-1990)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle, 1977)