ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Φώτιος μοναχός Καρεώτης

Φώτιος μοναχός Καρεώτης, κουτλουμουσιανό κελλί του Φουρνά
(Φωτογραφία: Παύλος Μυλωνάς, 1959)
Φώτιος μοναχός Καρεώτης, κουτλουμουσιανό κελλί του Φουρνά
(Φωτογραφία: John Julius Norwich, 1964)