ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Αρτέμιος ιεροδιάκονος Χιλανδαρινός

Αρτέμιος ιεροδιάκονος Χιλανδαρινός
(Φωτογραφία: Fernand Cuville, 1918
Δημοσίευση: εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, Αθήνα 1997)