ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Αρτέμιος ιεροδιάκονος Χιλανδαρινός

Αρτέμιος ιεροδιάκονος Χιλανδαρινός
(Φωτογραφία: Fernand Cuville, 1918
Δημοσίευση: εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, Αθήνα 1997)