ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Χρυσόστομος προηγούμενος Λαυριώτης

Χρυσόστομος προηγούμενος Λαυριώτης (1856-1908)
(Δημοσίευση: 1902)
Χρυσόστομος προηγούμενος Λαυριώτης (1856-1908)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων ζωγράφων των Καυσοκαλυβίων)