ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Αγαθάγγελος Ιβηρίτης

Πρωτεπιστάτης προηγούμενος Αγαθάγγελος Ιβηρίτης (1957-58)
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)