ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής


Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959)
(Φωτογραφία: Μακάριος Νεοσκητιώτης)

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959)
(Φωτογραφία: Μακάριος Νεοσκητιώτης)

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) ως λαϊκός 

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) ως νέος μοναχός 

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τη συνοδεία του 

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τη συνοδεία του

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με το συνασκητή του
μοναχό Αρσένιο (1886-1983)

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τη συνοδεία του

Ιωσήφ μοναχός ο ησυχαστής (1897-1959) με τον συνασκητή
και κατά σάρκα αδελφό του μοναχό Αθανάσιο