ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Διονύσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Διονύσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1877-1956)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)
Διονύσιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1877-1956)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1895-1976)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1895-1976)
με τον αυτάδελφό του (αριστερά) μον. Αντώνιο (†1974)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Γρηγόριος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1976)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Νήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Νήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1944-2006)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Νήφων μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1944-2006)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974), ως λαϊκός
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
με τον αυτάδελφό του (δεξιά) μον. Γρηγόριο (†1976)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)
Αντώνιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1898-1974)
(Φωτογραφία: Ιερομ. Μακάριος Καυσοκαλυβίτης)