ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ησαΐας μοναχός Καυσοακλυβίτης

Ησαΐας μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1917-2002)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)
Ησαΐας μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1917-2012)
(Φωτογραφία: Μοναχός Γαβριήλ Φιλοθεΐτης)

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Συμεών μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Συμεών μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1904-1988)
(Φωτογραφία: Μοναχός Γαβριήλ Φιλοθεΐτης)
Συμεών μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1904-1988) με τον προηγ. Βασίλειο Λαυριώτη και τον μον. Ησαΐα (†2002)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος, Αγιορείτικες μορφές και διηγήσεις από τον Άθω)

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ιωακείμ μοναχός Καυσοκαλυβίτης

Ιωακείμ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1871-1936)
(Πηγή: Μον. Πατάπιος, Αγιασμένες μορφές των Καυσοκαλυβίων) 

Ιωακείμ μοναχός Καυσοκαλυβίτης (1871-1936) με τους μαθητές του μον. Ευγένιο (†1964) και μον. Λουκά (†1999)
(Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Βαμβακάς)