ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης

Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης (1810-1886)
(Φωτογραφία, 1868)
Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης (1810-1886)
Ιλαρίων ιεροδιάκονος Ράλλης (1810-1886)