ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος, Στέφανος μοναχός, Ιωάσαφ ιεροδιάκονος, οι Ιωασαφαίοι

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος (1924-1974), Στέφανος μοναχός (1896-1983)
και Ιωάσαφ ιεροδιάκονος (1910-1993), οι Ιωασαφαίοι (Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός)

Αγαθάγγελος και Ιωάσαφ ιεροδιάκονοι, οι Ιωασαφαίοι

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος (1924-1974) και Ιωάσαφ ιεροδιάκονος (1910-1993), οι Ιωασαφαίοι (Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός)

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Γεώργιος ηγούμενος μονής Γρηγορίου

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014) (φωτ. 1975)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός

Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός (γ.1921)
(Φωτογραφία: Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος)
Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός (γ.1921)
(Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας, 1969)
Αρσένιος μοναχός Χιλανδαρινός (γ.1921)

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας

Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας (1937-1992)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας (1937-1992)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)
Παντελεήμων ιερομόναχος Κάρτσωνας (1937-1992)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Αρσένιος μοναχός Διονυσιάτης

Αρσένιος μοναχός Διονυσιάτης (1886-1983)
(Φωτογραφία: Douglas Little))

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης


Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)

Μάξιμος ιερομόναχος Αγιοβασιλειάτης (1915-2009)
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)