ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Νείλος ιερομόναχος και Ανδρέας μοναχός, οι αυτάδελφοι

Νείλος ιερομόναχος (1900-1980) και
Ανδρέας μοναχός (1908-1989),
οι αυτάδελφοι Ιβηροσκητιώτες
(Φωτογραφία: Emanuele Grassi)