ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Άνθιμος μοναχός Εσφιγμενίτης

Άνθιμος μοναχός Εσφιγμενίτης (γ.1919)
(Φωτογραφία: John Julius Norwich, 1964)