ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος, Στέφανος μοναχός, Ιωάσαφ ιεροδιάκονος, οι Ιωασαφαίοι

Αγαθάγγελος ιεροδιάκονος (1924-1974), Στέφανος μοναχός (1896-1983)
και Ιωάσαφ ιεροδιάκονος (1910-1993), οι Ιωασαφαίοι (Φωτογραφία: Νήφων μοναχός Χιλανδαρινός)