ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Χαράλαμπος ηγούμενος μονής Διονυσίου

Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle)