ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Χαράλαμπος ηγούμενος μονής Διονυσίου

Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (1913-2001)
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle)