ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Αρσένιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Αρσένιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1924-2013), συστρατιώτης του αγίου Παϊσίου (1924-1994)
Αρσένιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1924-2013), συστρατιώτης του αγίου Παϊσίου (1924-1994)
Αρσένιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1924-2013), στην Παναγούδα, στο στασίδι όπου προσευχόταν ο άγιος Παΐσιος (Πάσχα 2009) 
Αρσένιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης (1924-2013), στην Παναγούδα, με πνευματικούς του αδελφούς (Πάσχα 2009)