ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Άγιος Ιωάννης ο Γεωργιανός

Ο άγιος Ιωάννης ο Γεωργιανός (π.1882-1957)
(Πηγή: Zakaria Machitadze, Lives of the Georgian Saints, 2006) 
Ο άγιος Ιωάννης ο Αθωνίτης (δεξιά) (π.1882-1957) και ο συνασκητής του
άγιος Γεώργιος-Iωάννης (π.1877-1960)
(Πηγή: Zakaria Machitadze, Lives of the Georgian Saints, 2006)