ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης

Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012)
(Πηγή: Spomenica episkopa žičkog Hrizostoma (Stolića), Kraljevo 2013)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012), ως ιερομόναχος στην Αμερική (Φωτ. 1966)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012), ως ιερομόναχος με αγιορείτες στην είσοδο της μονής Βατοπαιδίου
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης (1939-2012), ως ιερομόναχος στη μονή Χιλανδαρίου (Φωτ. 1972)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός
(1939-2012),
ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους
(Φωτογραφία: Douglas Lyttle, 1978)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης (1939-2012), ως Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, με τον πατριάρχη των Σέρβων Γερμανό στο Τυπικαριό του Αγίου Σάββα στις Καρυές (1978)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης (1939-2012), ως Πρωτεπιστάτης, με την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους (Φωτ. 1979)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης (1939-2012), ως Πρωτεπιστάτης, με την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους (Φωτ. 1979)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης (1939-2012), ως Πρωτεπιστάτης, με την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους (Φωτ. 1979)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός
 (1939-2012)
(Φωτογραφία: διάκονος Dragan Tanasijević, 1988) 
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012)
(Φωτογραφία: διάκονος Dragan Tanasijević, 1988) 
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012)
(Φωτ. 1990)
Πατριάρχης των Σέρβων Ειρηναίος, Οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος, επίσκοπος Ζίτσης Χρυσόστομος (1939-2012) στην Κωνσταντινούπολη (2011)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012)
Χρυσόστομος επίσκοπος Ζίτσης, ο Χιλανδαρινός (1939-2012)