ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Μητροφάνης μοναχός Μικραγιαννανίτης

Μητροφάνης μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο Κρητικός (1909-1982)
Μητροφάνης μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο Κρητικός (1909-1982)