ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Μητροφάνης μοναχός Μικραγιαννανίτης

Μητροφάνης μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο Κρητικός (1909-1982)
Μητροφάνης μοναχός Μικραγιαννανίτης, ο Κρητικός (1909-1982)