ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Βησσαρίων ηγούμενος μονής Γρηγορίου

Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1908-1974)
(Φωτογραφία: 1953)
Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1908-1974)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)