ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Βησσαρίων ηγούμενος μονής Γρηγορίου

Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1908-1974)
(Φωτογραφία: 1953)
Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1908-1974)
(Φωτογραφία: Χρήστος Ζέγκος)