ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Πολύκαρπος προηγούμενος Ξενοφωντινός

Πολύκαρπος προηγούμενος Ξενοφωντινός (1945-1991)
(Φωτογραφία: Γιώργος Τσιγάρας)