ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Γεώργιος ηγούμενος μονής Γρηγορίου

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014) (φωτ. 1975)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, ηγούμενος της μονής Γρηγορίου (1935-2014)