ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ / PORTRAITS OF ATHONITE MONKS

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ / A DIGITAL LISTING FROM MOUNT ATHOS PHOTOARCHIVE

Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Καλλίστρατος ηγούμενος μονής Ζωγράφου

Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Σκαπερδόπουλος, 1891)
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: Θεόδωρος Βαφειάδης)
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου, με μαθητές του
στην ψαλτική τέχνη
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου (αριστερά)
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου
(Φωτογραφία: 1909)
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου,
με αξιωματούχους και προσκυνητές
Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος (1830?-1914),
ηγούμενος της μονής Ζωγράφου,
με Οθωμανούς αξιωματούχους